fbpx

huisregels

huisregels2021-09-25T15:07:43+00:00

Huisreglement Lodge 61

Om een aangenaam verblijf mogelijk te maken voor u en de andere gasten, vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Op de camping zijn alle voorschriften van toepassing welke de plaatselijke overheid stelt ten aanzien van brandveiligheid en milieu. Tevens zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing.

  1. Aankomst & vertrek

– Aanmelding bij de receptie. De tarieven zijn per overnachting en gelden van 13.00 uur tot de volgende dag 12.00 uur. Men gebruikt enkel de entree aan de westzijde van het park.

  1. Receptie

– Openingstijden staan aangegeven bij de receptie. Voor dringende gevallen zijn wij altijd telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer: 0227-541671.

  1. Algemeen

– De gemeentelijke verordeningen worden geacht deel uit te maken van de parkvoorwaarden.
– Wijziging van adres, telefoonnummer of aantal medegezinsleden dient tijdig gemeld te worden bij de receptie.
– Indien de parkvoorwaarden in een bepaald geval niet worden voorzien, dient overleg gepleegd te worden met de directie.
– Wij zijn ten alle tijden gerechtigd om boekingen van groepen jongeren bij aankomst te weigeren. Alleen reizende jongeren onder de 23 jaar zijn zonder overleg niet toegestaan.

  1. Toegang tot het terrein per auto

– Voor de entree op Buitenplaats Medemblik per auto is de welkomstflyer nodig, deze geeft gratis toegang tot de parkeerplaats voor één auto. Een tweede auto kan tegen betaling op de parkeerplaats vooraan op het park staan.
– Het ter beschikking stellen van de welkomstflyer aan derden zien wij als misbruik, waarna blokkering kan volgen.

  1. Verkeer

– Op het gehele terrein geldt een maximum snelheid van 5 km/uur.
– Vrachtwagens van recreanten en van derden kunnen pas op het terrein toegelaten worden na toestemming van de receptie.
– Bromfietsen zijn alleen toegestaan tussen 7.00 en 22.00 uur en slechts om het terrein naar en van de eigen standplaats op en af te rijden. Tussen 22.00 en 7.00 uur is bromfietsverkeer in het geheel niet toegestaan. Bromfietsen dienen stapvoets te rijden.
– Onnodig rondrijden op bromfietsen leidt tot ontzegging van de toegang met de bromfiets.

  1. Op Buitenplaats Medemblik is het niet toegestaan om;

– Boten, trailers, aanhangers, etc. te parkeren op de weg, in de bermen, op het gras of op parkeerplaatsen voor auto’s.
– Auto’s te parkeren op de rijweg, in de bermen of op het gras.
– Bermen te beschadigen, te markeren of bij de standplaats te betrekken.
– Werkzaamheden aan de infrastructuur van Buitenplaats Medemblik te (laten) verrichten en/of beschadigingen aan te brengen.
– Levende of mechanische muziek ten gehore te brengen of geluid te veroorzaken dat hinderlijk is voor de omgeving.
– Gedrag te vertonen dat hinderlijk is voor de omgeving.
– Afvalstoffen te deponeren op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen.
– De bodem en/of het oppervlaktewater te verontreinigen.
– Open vuur (ook niet z.g. vuurkorven etc.) op het terrein en/of standplaatsen te stoken (barbecues voor huishoudelijk gebruik welke geen  overlast veroorzaken zijn toegestaan).
– In het toiletgebouw te roken, het toiletgebouw te vervuilen of anders te gebruiken dan waarvoor deze bestemd is.
– Op de kampeerplaats mag u niet graven of voorwerpen (diep) in de grond steken, in verband met kabels en leidingen.
– Tuinhuisjes worden op toeristische plaatsen niet toegestaan. Alleen een voortent is toegestaan.

  1. Verkoophandelswaar door recreanten of derden

– Het in opslag hebben en/of te koop aanbieden op het terrein van welke (handels)waarden ook is zonder schriftelijke toestemming van de directie niet toegestaan.

  1. Huisdieren

– Huisdieren van recreanten zijn toegestaan, mits deze geen hinder veroorzaken, kort zijn aangelijnd of zodanig zijn opgesloten dat zij zich  niet vrij op het terrein kunnen begeven.
– Honden dienen uitsluitend uitgelaten te worden voor de daarvoor bestemde buiten het recreatieterrein.
– Uitwerpselen die hinder kunnen veroorzaken, dient door de eigenaar van het huisdier terstond verwijderd te worden.
– Bij regelmatige klachten of overlast van een huisdier behoudt de directie zich het recht voor deze de toegang tot het terrein te ontzeggen.
– Huisdieren zijn niet toegestaan in het toiletgebouw en in de speeltuin.

Het Green Key keurmerk: Alles wat je moet weten! - 2021 editie - Fryslân  Fungies

MVO-VERKLARING Lodge 61 te Medemblik

 

Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij en wil hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doet wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

 

Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken een balans tussen mensen, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continue op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:

 

■ Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen  binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en anderen die het vak willen leren.

 

■ Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

■ Wij maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.

 

■ Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk.

 

■ Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.

 

■ Wij proberen waar mogelijk onze gasten en klanten te informeren over en faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.

 

■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen.

 

■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu-  en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

 

4 september 2021

 

Medemblik

 

I.E. Kuyt Directeur eigenaar