lodge61.nl heeft twee petten op.

lodge61.nl als verwerkingsverantwoordelijke
Voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen waar wij rechtstreeks contact mee hebben, zoals onze klanten, prospects en bezoekers van onze website, zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke (controller). Deze privacy policy is voor deze groep bedoeld.

lodge61.nl als verwerker
Voor de verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen namens onze klanten, zoals hun klanten, prospects en websitebezoekers, zijn wij de verwerker (processor). Daar is deze privacy policy niet voor bedoeld.

PP artikel 1. Uitgangspunten

 1. De begrippen die in deze Privacy Policy gehanteerd worden en die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd worden, hebben de betekenis die in de AVG daaraan is toegekend.
 2. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de in deze Privacy Policy omschreven doeleinden (grondslag). Dat is rechtmatig en transparant.
 3. Wij verwoorden onze voorwaarden en Privacy Policy in duidelijke en heldere taal en proberen geen informatie te verstoppen. We zijn ook duidelijk over welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen. Dat is welbepaald en duidelijk.
 4. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we ook echt nodig hebben. Dat is dataminimalisatie.
 5. Wij werken graag met jou samen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken altijd correct en up-to-date zijn. Dat is de juistheid van de gegevens.
 6. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is. Dat is de bewaartermijn.
 7. Zowel wij als onze toeleveranciers zullen ons inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wij zullen ons inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 8. We delen de persoonsgegevens nooit met andere partijen, binnen of buiten de EU zonder gegronde reden. We zorgen ook voor een degelijke beveiliging van de persoonsgegevens, door vele technische en organisatorische maatregelen te treffen. Dat is voor de integriteit en veiligheid van de gegevens.
 9. We stellen jou ook in staat om je rechten rondom je persoonsgegevens te kunnen uitoefenen. Jouw rechten zijn: inzage, correctie, beperking, bezwaar, vergetelheid en data-portabiliteit. De beste plek om dat te doen, is het punt waar de gegevens in onze organisatie worden bewaard. Kom daarvoor na het maken van een afspraak bij ons langs.
 10. Als je een klacht hebt over hoe wij of onze subverwerkers met jouw persoonsgegevens omgaan, dan vragen we jou om daarover eerst met ons in gesprek te gaan, zodat we kunnen kijken of we dit naar jouw tevredenheid kunnen oplossen of aanpassen. Kunnen we niet tot dat punt komen, dan kun je altijd een klacht indienen bij de toezichthouder.
 11. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling. Behalve wanneer de betaling voor een Dienst uitblijft dan wordt automatisch de betreffende Dienst geblokkeerd. Wij zullen in zo’n geval echter nooit een Dienst beëindigen, zonder een menselijke beoordeling.

PP artikel 2. Gegevens van klanten

Persoonsgegevens en redenen:

 1. Jouw IP-adres
  Om je toegang te geven tot je website(s).
 2. NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Land)
  Nodig voor de domeinnaamregistratie, facturering, identificatie en klantcontact.
 3. Contactgegevens (Emailadres, Telefoonnummer)
  Om met elkaar te kunnen communiceren, verzoeken te valideren en support te verlenen.
 4. Bedrijfsgegevens (Bedrijfsnaam, Bedrijfsvorm, KvKnummer, BTWnummer)
  Nodig voor de domeinnaamregistratie en facturering (bijvoorbeeld BTW-verlegging, als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is).
 5. Betaalgegevens (CreditCard, PayPal, IBAN en rekeninghouder)
  Om jouw betaling te kunnen verwerken.
 6. Logingegevens (gebruikersnaam, wachtwoord, klantnummer)
  Zodat je kunt inloggen op je op je website(s).

Grondslag voor de verwerking:
Noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Bewaartermijn:
Tot uiterlijk één jaar na het beëindigen van de Overeenkomst. Je facturen bewaren we voor de wettelijke bewaartermijn.

Ontvangers van de gegevens:
Wij en een aantal van onze subverwerkers, zoals de domeinnaam registrar en registries, en afhankelijk van de Dienst, de leverancier van onze sitebuilder, een aantal clouddiensten die wij intern gebruiken en onze supportsoftware zijn ontvangers dan wel verwerkers van persoonsgegevens.

Sommige hiervan zijn buiten de EU-gevestigd. De belangrijkste subverwerkers die buiten de EU gevestigd zijn voldoen aan de AVG, bijvoorbeeld omdat ze onder het Privacy Shield (USA) vallen. Maar sommige domein registries, afhankelijk van de domeinnaam die je wilt registreren, vallen buiten de toestemming van de AVG. Denk bijvoorbeeld aan .ng extensie (Nigeria). We zijn nog aan het onderzoeken hoe we hiermee om moeten gaan.

PP artikel 3. Gegevens van subscribers

Persoonsgegevens en redenen:

 1. Naam
  Omdat we je graag met je naam willen addresseren in onze emails.
 2. Emailadres
  Zodat we je interessante, inspirerende en opbouwende emails kunnen sturen.

Grondslag voor de verwerking:
Jouw toestemming.

Bewaartermijn:
Tot je jouw toestemming intrekt.

Ontvangers van de gegevens:
Wij en de mailinglist tools die we gebruiken zijn ontvangers dan wel verwerkers van persoonsgegevens. Sommige hiervan zijn buiten de EU-gevestigd (bijvoorbeeld MailChimp) en voldoen aan de AVG, omdat ze onder het Privacy Shield (USA) vallen.

PP artikel 4. Gegevens van websitebezoekers

Persoonsgegevens en redenen

 1. Jouw IP-adres
  Wanneer je deze site bezoekt, dan verwerken we je ip-adres in onze statistieken om inzicht te krijgen in de werking van onze website en om die te verbeteren. Voor deze verwerking anonimiseren we je IP-adres voordat het verwerkt wordt door de statistiekensoftware. Hierdoor is het niet langer een persoonsgegeven.Grondslag:
  Gerechtvaardigd belang.

  Bewaartermijn:
  Het IP-adres zelf slechts zeer kort (minder dan een dag) en het geanonimiseerde ip-adres, wat niet langer een persoonsgegeven is, in principe oneindig.

  Ontvangers van de gegevens:
  Wij en Google Analytics, welke wij privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en redenen

 1. Noodzakelijke Cookies
  Om inzicht te krijgen in de werking van onze website en deze te verbeteren, om je makkelijker te laten inloggen en te onthouden wat er in je winkelmandje ligt. Zie hiervoor ook onze Cookie Policy.Grondslag:
  Gerechtvaardigd belang.

  Bewaartermijn:
  Per cookie verschillend. Voor details, zie onze Cookie Policy.

  Ontvangers van de gegevens:
  Wij en Google Analytics, welke wij privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en redenen

 1. Marketing & tracking Cookies
  Om onze promoties af te stemmen op jouw interesses. Om jou embeded videos te kunnen tonen. Om jou op partner netwerken interessante aanbiedingen te kunnen doen.Grondslag:
  Jouw toestemming

  Bewaartermijn:
  Zo lang als we jouw toestemming hebben.

  Ontvangers van de gegevens:
  Wij en Google Analytics, welke wij privacyvriendelijk hebben ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.