fbpx

Cultuur en geschiedenis

Cultuur en geschiedenis2021-10-17T14:44:19+00:00

De strijd tegen het water, de bloeiende handel in de Gouden Eeuw en de ligging in de kop van Noord-Holland hebben gezorgd voor unieke bezienswaardigheden en musea. In Medemblik komen verleden en heden als nergens anders samen.

Onze boerderij is vlak na de droogmaking van de Brake gebouwd aan de toen aangelegde dijk in 1870 door de familie Koning. Het was een traditionele rijk versierde Westfriese stolp én afbetaald, dit werd gekenmerkt door een ronde cilindervormige schoorsteen. Net na de oorlog besloot de familie de boerderij te verkopen aan de familie Groot die hier tot 1986 in 2 generaties zou boeren. In 1949 overkwam hun het ongeluk dat door hooibroei de gehele boerderij is afgebrand. Door de heropbouw in de Wieringermeer, waren er tekeningen én veel materialen beschikbaar, zodat ook hier snel een Wieringermeerboerderij met 3dubbel vierkant werd teruggebouwd: de enige op het “oude land”. Enkel de stalraampjes van de oude boerderij werden teruggeplaatst in de dars. Derest van de oude boerderij werd voor in de wegsloot gedumpt om deze zo te dempen wat weer meer voorterrein opleverde. Na 1986 gingen de koeien weg en werd het een recreatiebedrijf, waarvan sinds 1 oktober 2018 Inge eigenaar is geworden.

      

Voor kleine en grote ontdekkers.

Hoe werken machines op stoom? Hoe bak je de lekkerste koekjes? Hoe leefden mensen vroeger, met de dreiging van het water?

Cultureel en historisch erfgoed

Het Westfriese dialect is sinds 2018 officieel beschermd. Wat herbergt Medemblik nog meer aan waardevol cultureel en historisch erfgoed?
Kerken staan symbool voor een religieus verleden. Deze functie hebben de meeste nog steeds. Maar ook zijn ze van bijzondere architectuur en aankleding.
Wat is Nederland zonder molens? In Medemblik zijn ze nog in werking. De molenaars vertellen je graag over hun molen en de geschiedenis ervan. ( www.visitmedemblik.nl)

Der Kampf gegen das Wasser, der florierende Handel im Goldenen Zeitalter und die Lage im Norden Nordhollands haben einzigartige Sehenswürdigkeiten und Museen geschaffen. In Medemblik kommen Vergangenheit und Gegenwart wie nirgendwo sonst zusammen.

Für kleine und große Entdecker.

Wie arbeiten Maschinen mit Dampf? Wie backen Sie die besten Kekse? Wie lebten die Menschen früher mit der Bedrohung durch Wasser?

Kulturelles und historisches Erbe

Der westfriesische Dialekt ist seit 2018 offiziell geschützt. Was bietet Medemblik sonst noch für ein wertvolles kulturelles und historisches Erbe?
Kirchen symbolisieren eine religiöse Vergangenheit. Diese Funktion hat immer noch die meisten. Sie sind aber auch von besonderer Architektur und Dekoration.
Was sind die Niederlande ohne Windmühlen? Sie sind noch in Medemblik in Betrieb. Die Müller erzählen Ihnen von ihrer Mühle und ihrer Geschichte. (www.visitmedemblik.nl)

The battle against the water, the flourishing trade in the Golden Age and the location in the north of North Holland have created unique sights and museums. In Medemblik past and present come together like nowhere else.

For small and large explorers.

How do machines work on steam? How do you bake the best cookies? How did people live earlier, with the threat of water?

Cultural and historical heritage

The West Frisian dialect has been officially protected since 2018. What else does Medemblik offer for valuable cultural and historical heritage?
Churches symbolize a religious past. This function still has the most. But they are also of special architecture and decoration.
What is the Netherlands without windmills? They are still in operation in Medemblik. The millers will tell you about their mill and its history. (www.visitmedemblik.nl)